دومین مجمع عمومی عادی انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استاندر مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ با حضور آقای دکتر حمید کاظمی، نایب رئیس اول هیات رئیسه به همراه تعدادی از اعضای دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و آقای مهندس عطایی ریاست محترم شورای انتظامی، در محل هتل پردیسان برگزار گردید و پس از تصویب پیشنهادات هیات مدیره انجمن و اخذ آراء، آقایان دکتر سید مسعود امیدی و مهندس محمد سیف الدینی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن انتخاب گردیدند.

دوشنبه، ۲۵ دی ، ۱۳۹۶سه شنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۳۹۴
image_pdfimage_print
۲۵ دی ۱۳۹۶

برگزاری نشست مجمع عمومی سالیانه انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دومین مجمع عمومی عادی انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استاندر مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ با حضور آقای دکتر حمید کاظمی، نایب رئیس اول هیات رئیسه به […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۴

معافیت اعضا از ارسال صورت معاملات فصلی

با صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دنبال آن، بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، الزام ارائه صورت معاملات فصلی، موضوع ماده […]