جلسه مشترک هم اندیشی با هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی

جلسه مشترک هم اندیشی با هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی

در تاریخ اول آبانماه ۹۶، جلسه مشترک هم اندیشی در خصوص مسائل کارشناسان رسمی، فیمابین هیئت مدیره انجمن و هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی برگزار گردید.

 

image_pdfimage_print

دیدگاهتان را بنویسید