برگزاری نشست مجمع عمومی سالیانه انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

برگزاری نشست مجمع عمومی سالیانه انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دومین مجمع عمومی عادی انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استاندر مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ با حضور آقای دکتر حمید کاظمی، نایب رئیس اول هیات رئیسه به همراه تعدادی از اعضای دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و آقای مهندس عطایی ریاست محترم شورای انتظامی، در محل هتل پردیسان برگزار گردید و پس از تصویب پیشنهادات هیات مدیره انجمن و اخذ آراء، آقایان دکتر سید مسعود امیدی و مهندس محمد سیف الدینی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن انتخاب گردیدند.

image_pdfimage_print

دیدگاهتان را بنویسید