گواهی ثبت

گواهی ۹۶-۹۹

انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به موجب گواهینامه ثبت انجمن صنفی به شماره ۲۴۰-۱۰-۳/۲ در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۹ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به ثبت رسیده است و بر اساس موافقتنامه سال ۱۳۸۷ با سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، انجمن مجری خدمات کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در هفت رشته اصلی و مرتبط ساختمان (عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک) می باشد.

انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی خراسان رضوی از ابتدای تاسیس با همکاری اعضای فرهیخته خود در جهت برنامه ریزی و توجه به نیازهای کارشناسی استان، در امر خطیر کارشناسی اهدافی همچون:

  • تثبیت جایگاه انجمن و تبیین مقام و منزلت کارشناسان
  • برنامه ریزی برای کمک به تامین نیازهای توسعه و گسترش فعالیت های کارشناسی
  • تلاش در جهت رشد و ارتقاء دانش فنی اعضاء از طریق برگزاری دوره های آموزشی
  • سمینارها و همایش های استانی
  • تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات و تهیه چک لیست های کارشناسی؛

را به منظور وحدت رویه در کارشناسی ها دنبال نموده است.

در حال حاضر این انجمن دارای ۲۷۰ نفر عضو  می باشد.

image_pdfimage_print