حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته عمران

–  طراحی و محاسبه و کنترل محاسبات و سازه یا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنیه فنی فلزی، بتنی، چوبی، مصالح بنایی و مختلط و راه و باند.

– متره و برآورد احجام ساختمانی، هزینه کلیه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنیه فنی و بررسی صورت وضعیت آنها.

– تشخیص علل خرابی یا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها.

– بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت و اظهار نظر در آنها.

– تفکیک و افراز ساختمان ها و زمینها.

– اظهار نظر در مورد گزارشهای فنی مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی.

– ارزیابی بهای زمینهای غیر مزروعی، ساختمان و ابنیه فنی.

– تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها.

– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و همچنین قراردادهای طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).

– رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرحهای عمرانی و ساختمانهای خصوصی.

– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی طرحهای عمرانی.

توضیح: انجام خدمات فوق در مورد سازه های خاص نظیر سازه های فضا کار و همچنین در مورد پل های بزرگ، کارهای دریایی و تأسیسات بندری، باند و تأسیسات فرودگاهی، تأسیسات آبی، سیلوها، دکل ها و برجهای بیش از ۳۰ متر ارتفاع، تونل ها، خطوط راه آهن، سایتهای صنعتی و نظامی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی است.

 

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print