کارشناسان معماری

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته معماری

– تهیه طرح معماری و کنترل طرح معماری انواع ساختمانهای بتنی، فلزی، مصالح بنایی، چوبی و مختلط با کاربریهای متعارف.

– متره و برآورد احجام ساختمانی و هزینه کلیه ساختمان ها و بررسی صورت وضعیت آنها.

– تعیین خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزینه تعمیرات.

– تفکیک و افراز ساختمان ها.

– تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها و املاک.

– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی)

– رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرحهای عمرانی و ساختمانهای خصوصی.

– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی ساختمان ها.

توضیح: انجام خدمات فوق در مورد ساختمانهایی که دارای کاربری در مقیاس شهر و بالاتر هستند، همچنین ساختمانهای ویژه نظیر برجهایی که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارند، یا دارای تکنیک اجرای خاص هستند و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها محسوب می شود، مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print