کارشناسان نقشه برداری

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته نقشه برداری

– انجام نقشه برداری شامل مساحی، ترازیابی، پیاده کردن نقشه و کنترل عملیات و مدارک نقشه برداری.

– تطبیق عکس و نقشه هوایی و تفسیر عکس های هوایی.

– بازبینی فتوگرامتری.

– تفکیک و افراز اراضی غیر مزروعی، تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات.

– تهیه صورتمجلس تفکیکی ساختمان ها و املاک و تهیه صورتمجلس تحویل زمین.

– تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشینه.

– مسیر یابی و تاکئومتری راه، باند و خیابان ها و معابر شهری.

– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی آنها در محدوده کارهای نقشه برداری.

توضیح: انجام امور فوق در مورد کارهای ژئودزی، میکرو ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه های کاداستر، آب نگاری، جی. آی. اس و کارهای دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنهاست مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print