در حال حاضر انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی خراسان رضوی دارای ۲۷۴ نفر عضو بوده و اعضا سومین دوره هیئت مدیره که از سوی اعضا انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشند :
 
۱- آقای مهندس محمدرضا سعیدی (رئیس هیئت مدیره)
۲- آقای مهندس محمد حسین مهرشید (نایب رئیس)
۳- آقای مهندس مجید قانع جوان (دبیر و عضو اصلی)
۴- آقای مهندس رضا ایرانی  (خزانه دار و عضو اصلی)
۵-  آقای مهندس مهرشاد محمدی ( عضو اصلی)
     –  آقای مهندس وهاب پهلوان زاده (عضو علی البدل)
     – آقای مهندس حسین هاشمی نژاد (عضو علی البدل)
بازرس:
۱- آقای دکتر سید مسعود امیدی (بازرس اصلی)
    – آقای مهندس سید حسین حسن زاده حسینی (بازرس علی البدل)
image_pdfimage_print