در حال حاضر انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی خراسان رضوی دارای ۲۷۰ نفر عضو بوده و اعضا چهارمین دوره هیئت مدیره که از سوی اعضا انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشند :
 
۱- آقای مهندس محمدرضا سعیدی (رئیس هیئت مدیره)
۲- آقای مهندس محمدحسین مهرشید (نایب رئیس)
۳- آقای مهندس مجید قانع جوان (دبیر و عضو اصلی)
۴- آقای مهندس رضا ایرانی  (خزانه دار و عضو اصلی)
۵-  آقای مهندس وهاب پهلوان زاده ( عضو اصلی)
     –  آقای مهندس حسین پوراصغر خمامی (عضو علی البدل)
     – آقای مهندس مهرشاد محمدی (عضو علی البدل)
بازرس:
۱- آقای دکتر سید مسعود امیدی (بازرس اصلی)
    – آقای مهندس محمد سیف الدینی (بازرس علی البدل)
image_pdfimage_print